CÔNG TY THÀNH VIÊN

Tập đoàn On Group hoạt động đa dạng với 08 thương hiệu Công ty thành viên, lần lượt là …. Tham gia vào 6 lĩnh vực kinh doanh chủ đạo bao gồm Truyền thông, Đào tạo, Bất động sản, FnB, Tài chính và Truyền thông.